Generelle betingelser

-Erfaring med ski-/snowboardkjøring i dyp snø kreves. Om du kjører deg fast til enhver tid er det ikke gøy verken for deg eller de som blir stående og vente. Det kreves ikke at du er noen ekspert, men vær ærlig med deg selv. 

-Du MÅ ha skredutstyr (spade, søkestang, skredsøker), og du MÅ vite hvordan du bruker utstyret. Lån gjerne utstyr av en venn om du ikke har, men sett deg inn i bruken på forhånd.  

-Hele oppholdet er forsøkt presset på pris for at flest mulig skal ha mulighet til å bli med. Det vil si at man må tolerere lav til middels standard der man bor relativt tett, og sitter relativt tett i bil. Gi beskjed ved påmelding om dere er flere som melder dere på samlet i forhold til romfordeling.   

-18 års aldersgrense

-Du er selv ansvarlig for å ha egen reiseforsikring som dekker reiser med ski-/snowboardkjøring, også utenfor preparerte løyper. 

-Det gis ingen refusjon av påmeldingsavgift, uavhengig av årsak. Plassen kan videreselges til andre, men dette må du selv ordne.

-Pass må være gyldig 6 mnd etter utreise. 

-Ski- og snowboardkjøring både i og utenfor preparerte løyper innebærer alltid en risiko for skader og uhell selv om faren søkes redusert ved at Deeper Snow Adventures sine turer gjennomføres på en tryggest mulig måte. For å minimere faren for uhell kreves det at deltakerne følger gitte sikkerhetsregler: 

  • Deltakere plikter å følge beskjeder og begrensninger som gis. Dette innebærer at arrangør kan nekte deltakere å oppsøke særlig farlige områder. Det betyr IKKE at arrangøren garanterer at alle områder som tillates er trygge.
  • Dersom du har sykdommer eller tidligere skader som arrangør bør vite om skal dette informeres om på forhånd og avklares om deltakelse er forsvarlig.
  • Spør om noe er uklart.

-Det vil bli tatt bilder på turen som kan bli brukt til markedsføring. Dersom du ikke ønsker dette plikter du å opplyse om dette før turens start.

-Egenerklæring der du selv står ansvarlig om du skulle være uheldig og ende i en ulykke må signeres ved påmelding. Vi vil gjøre hva vi kan for å unngå at dette skulle skje, men Deeper Adventures står ikke ansvarlig.